Happy Monday! #mugshotmonday #wheelthrown #po…

Happy Monday!

#mugshotmonday #wheelthrown #pottery #mug #red #handmade #ceramics #mywork #PathwayPottery
https://www.instagram.com/p/B1ERTKrAsmi/?igshid=sxbjxjx1m72y